عراقي سكسي مرتاح (@iraqsex) from بغداد has 379 followers on Twitter and has sent 66 tweets.

صور سكس وللنيج فقط انا في بغداد والجادات فقط وللراحه عنوان @banota_7elwa احلى شي صدرك بموووت على هكذا صدر صغير وحلو حبيبتي

Picture of عراقي سكسي مرتاح (@iraqsex) from بغداد has 379 followers on Twitter and has sent 66 tweets.

id

437931422

id_str

437931422

name

عراÙ٠سÙس٠Ùرتاح

screen_name

iraqsex

location

بغداد

description

صÙر سÙس ÙÙÙÙÙج ÙÙØ· اÙا Ù٠بغداد ÙاÙجادات ÙÙØ· ÙÙÙراح٠عÙÙاÙ

url

protected

followers_count

379

friends_count

76

listed_count

1

created_at

Fri Dec 16 00:39:59 +0000 2011

favourites_count

0

utc_offset

10800

time_zone

Kuwait

geo_enabled

verified

statuses_count

66

lang

en

status created_at

Fri Jan 06 23:00:16 +0000 2012

status id

155423465728520195

status id_str

155423465728520195

status text

@banota_7elwa احÙ٠ش٠صدر٠بÙÙÙÙت عÙÙ ÙÙذا صدر صغÙر ÙØ­Ù٠حبÙبتÙ

status source

<a href="http://twitter.com/#!/download/ipad" rel="nofollow">Twitter for iPad</a>

status truncated

status in_reply_to_status_id

154792581086191616

status in_reply_to_status_id_str

154792581086191616

status in_reply_to_user_id

373331372

status in_reply_to_user_id_str

373331372

status in_reply_to_screen_name

banota_7elwa

status geo

status coordinates

status place

status contributors

status retweet_count

2

status favorite_count

1

status entities user_mentions 0 screen_name

banota_7elwa

status entities user_mentions 0 name

banota kash5a

status entities user_mentions 0 id

373331372

status entities user_mentions 0 id_str

373331372

status entities user_mentions 0 indices 0

0

status entities user_mentions 0 indices 1

13

status favorited

status retweeted

status lang

ar

contributors_enabled

is_translator

is_translation_enabled

profile_background_color

C0DEED

profile_background_image_url

http://crumbel.com/img_src/to/aHR0cDovL2Ficy50d2ltZy5jb20vaW1hZ2VzL3RoZW1lcy90aGVtZTEvYmcucG5n

profile_background_image_url_https

http://crumbel.com/img_src/to/aHR0cHM6Ly9hYnMudHdpbWcuY29tL2ltYWdlcy90aGVtZXMvdGhlbWUxL2JnLnBuZw

profile_background_tile

profile_image_url

http://crumbel.com/img_src/to/aHR0cDovL3Bicy50d2ltZy5jb20vcHJvZmlsZV9pbWFnZXMvMTY5NTYwNzE4Ny9pbWFnZV9ub3JtYWwuanBn

profile_image_url_https

http://crumbel.com/img_src/to/aHR0cHM6Ly9wYnMudHdpbWcuY29tL3Byb2ZpbGVfaW1hZ2VzLzE2OTU2MDcxODcvaW1hZ2Vfbm9ybWFsLmpwZw

profile_link_color

0084B4

profile_sidebar_border_color

C0DEED

profile_sidebar_fill_color

DDEEF6

profile_text_color

333333

profile_use_background_image

1

default_profile

1

default_profile_image

following

follow_request_sent

notifications

admin_requestedId

437931422

admin_apiResponseCode

200

admin_time

1410895633

search in progress

Please wait. We're scouring social networks for content you might like.

Sorry, no results could found.

Please check the spelling of your query and try again.


Warning: You are seeing a limited preview of search-results, because you are not logged in. Please login or register to see more.
  

We found very few search results for your query. Have you tried enabling more networks in your search-settings?
If that doesn't work, try to broaden your search.
Loading...